diverticulose


diverticulose


Diverticulose
Dit zijn uitstulpingen van de darm, meestal de dikke darm, veelal ontstaan door jarenlange constipatie ten gevolge van slakkenarme voeding.
Diverticulitis
Dit is een ontsteking van de divertikelgedeelten (uitstulpingen), door stagnatie en bacterierijkdom in de darm.
Let op: diverticulitis is weer een graadje ernstiger dan diverticulose.
Raadpleeg hiervoor een arts. Ook de klachten hierbij zijn anders, zoals het voorkomen van koorts, misselijkheid, braken, buikkrampen en in ernstige gevallen diarree en bloedingen in de endeldarm.

De klachten bij diverticulose bestaan meestal uit vage pijnklachten in de linker onderbuik, die verergeren ná de maaltijd en verminderen met flatulentie (winderigheid) en ontlasting.
De constipatie die men heeft kan ook vaak afwisselen met diarree.
Soms is normale ontlasting wel aanwezig.

De behandeling dient vooral te bestaan uit regulering van de darmfunctie. Dit kan men bereiken door voedingsmaatregelen (vezelrijke voeding) en het gebruik van bepaalde kruiden.

kiezelzuurtherapie
Dit houdt in dat men kruiden gebruikt die als kiezelzuurhoudend bekend staan. Kiezelzuur verstevigt namelijk het weefsel.
Planten die kiezelzuur bevatten zijn:

heermoes, varkensgras, longkruid, agrimonie, kleefkruid, haver.

Overal in het lichaam waar sprake is van bindweefselverslapping kunnen kiezelzuurplanten worden ingezet, zoals bij verslapping van de gewrichtsbanden, hernia, diverticulose, diverticulitis, cystenieren, baarmoederverzakking (uterus prolapsus), emfyseem (teloorgaan van de longblaasjes), varices (spataderen), etc.

adstringentia
Verder kan men de planten toepassen die men adstringentia noemt. Dit zijn geneesmiddelen met een samentrekkende werking. Er zitten dan looistoffen in de planten.

Planten met looistof zijn bij voorbeeld:

lavendel, thijm, witte dovenetel, tormentilla, klein hoefblad, guldenroede, eikenbast, sint janskruid, etc.

slijmvlies regenererende middelen
Daarnaast is het van belang dat men nog een slijmvlies regenererend middel toepast.
Goede planten daarvoor zijn: calendula en symphytum !

Wat betreft een goede stoelgang, denk dan ook eens aan lijnzaad en lees in het werkboek het artikel eens over budwigpap en voedingsmaatregelen. Ook het drinken van voldoende schoon water is (voor iedereen) van belang.

HOME