hersenen5


hersenen


.LINKER EN RECHTER HERSENHELFT


De hersenen zijn verdeeld in een linker en een rechter helft. Iedere helft vertegenwoordigt een bepaald gedrag. Beide helften communiceren met elkaar via zenuwcellen die men het corpus callosum noemt. Ze wisselen dus ervaring uit. Het corpus callosum noemt men ook wel de hersenbalk, die bestaat uit een bundel van witte stof met waarschijnlijk wel meer dan 200 miljoen zenuwuitlopers die men axonen noemt.

De linker hersenhelft:

denken, logica, analytisch, luisteren, studeren, taalkundig ontleden, weloverwogen, rationeel, wetenschappelijk en verbaal intelligent (communiceert met de buitenwereld)


De rechter hersenhelft:

gevoel (blijheid en verdriet), creatief, muziek, kunst, inzicht, allesomvattend (kan een geheel overzien), praktisch, zintuiglijk (contact met het lichaam) en intu´tie.


Het is van belang dat linker- en rechterhersenhelft in harmonie met elkaar samenwerken en communiceren.
De linker hersenhelft analyseert, terwijl de rechter hersenhelft je dit laat voelen.
Omgekeerd is dit ook zo, en het is van belang dat iemand zijn gevoel kan omzetten in iets concreets.
Denk hierbij aan een kunstenaar die z'n gevoel (rechter hersenhelft) omzet naar iets tastbaars, in woord of beeld.
Bijvoorbeeld een componist die analytisch in notenschrift zijn compositie kan weergeven.
Z'n gevoelige inspiratie komt vanuit zijn rechter hersenhelft, en vanuit zijn linker hersenhelft schrijft hij het op.
Een wetenschapper, die met zijn intu´tie een ingeving krijgt, en dit wetenschappelijk uitwerkt.
De wetenschapper denkt, is logisch en analytisch en gebruikt veelal zijn linker hersenhelft.
De intu´tieve ingeving komt dan weer vanuit zijn rechter hersenhelft.

HOME