hersenen6


hersenen


.MOBIELTJES VERTRAGEN HERSENEN


Op zaterdag 8 september 2007 stond er in diverse kranten het volgende:

Mensen die meerdere jaren veelvuldig mobiel bellen, vertonen vaak een vertraagde hersenactiviteit, zoals die ook bij de ziekte van Alzheimer te zien is. Dit blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van het bedrijf brainclinics en de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoekers hebben twee tot drie jaar lang enkele honderden mensen gevolgd die met grote regelmaat mobiel bellen. Bij een belangrijk deel van hen stelden de onderzoekers een vertraagde hersenactiviteit vast. Onderzoeker Martijn Arns, als bio-psycholoog verbonden aan het bedrijf, vermoedt dat de effecten op de langere termijn nog ingrijpender zijn. Twee, drie jaar intensief gsm-gebruik leidt weliswaar tot een vertraagde hersenactiviteit, maar van een gezondheidsrisico is nog geen sprake, aldus de onderzoeker. "Maar wat zijn de effecten als mensen straks tien, vijftien jaar gsm's gebruiken? We moeten er rekening mee houden dat de effecten opeen stapelen, blijvend zijn en dus echt schadelijk kunnen worden." Het wetenschappelijk onderzoek wordt komende week gepubliceerd in het International Journal of Neuroscience. Het is de eerste studie waarin de langetermijn invloed van mobiel bellen is gemeten. In eerdere onderzoeken werd altijd gekeken naar de acute effecten van gsm-straling op de hersenen. Die bleken zeer wisselend te zijn. Voor dit recente onderzoek is de hersenactiviteit gemeten van honderd mensen die frequent bellen (dagelijks, meermaals, in totaal langer dan twintig minuten), honderd mensen die nooit mobiel bellen en honderd uit een tussencategorie. Een deel van de proefpersonen kwam uit de Maastrichtse vestiging van Brainclinics. Onderzoeker Arns adviseert mobielgebruikers een headset te gebruiken dan wel handsfree te bellen." Houd hoe dan ook de gsm zo ver mogelijk van het oor, want de straling naar de hersenen neemt met het kwadraat van de afstand af." Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de vertraagde hersenactiviteit schadelijk is voor de gezondheid.

HOME