zonnebloemolie


hersentumor


orthomoleculaire therapieHERSENTUMOR


Over hersentumoren in het algemeen kan ik niet schrijven.
Er zijn zoveel soorten.
Bovendien maakt het natuurlijk nog uit in welk deel van de hersenen de tumor zich bevindt en de grootte ervan.
Hiervoor verwijs ik naar de links waar anderen uitgebreide informatie verschaffen.
Wel kan ik opschrijven welke middelen ik uiteindelijk voor Frank gevonden heb om vooral zijn immuunsysteem zo sterk mogelijk te maken. Ook deze middelen zijn selectief omdat er vele middelen zijn die een gunstige uitwerking op iemands systeem zouden kunnen hebben.
Bedenk dat ook dat individueel maatwerk kan zijn, al naar gelang de verdere ziekteachtergrond van iemand. Raadpleeg hiervoor een arts.
Ik beperk me dus in eerste instantie tot een lijst van middelen die Frank gebruikt.
Langzamerhand zal ik proberen middelen verder uit te werken of te onderbouwen of naar "links" te verwijzen waar meer informatie te vinden is.
Hier volgt de lijst van middelen van Frank. Deze kunnen niet los gezien worden van het hele verhaal over Frank:


Vitamine C1000 complex TR ---------- 3 x daags 1 capsule
Dutch Vit-Min Caps ------------------2 x daags 1 capsule
Salai-hars (Boswellia)---------------3 x daags 2 capsules
Radinorm ----------------------------2 x daags 1 tablet
Genisteïne ---------------------2 x daags 1 capsule
Groene thee extract -----------------2 x daags 1 capsule
Grape Seed Antioxidant --------------2 x daags 1 capsule
Bromelaïne/500mg. --------------1 x daags 1 tablet
Shii-ta-ke complex ------------------2 x daags 1 capsule
Cat's claw/5000 mg. -----------------2 x daags 1 capsule
Octacosanol/5000 mcg. ---------------1 x daags 1 capsule
Quercetin ---------------------------2 x daags 1 capsule
GLA/EPA -----------------------------3 x daags 2 capsules
Proteoforte (enzymen)
(tussen de maaltijden) --------------3 x daags 1 capsule
Viscum album (maretak)injecties -----2 x in de week
(voor dit laatste raadplege men een antroposofisch arts)

Inlichtingen over middelen en artsen kan men vinden bij enkele van de links op mijn site, zoals de Moerman Vereniging of de Stichting Natuurlijk Welzijn welke laatste ook over een uitgebreide adreslijst beschikt van biologisch werkende artsen.

HOME