"Geef mij koorts en ik genees elke ziekte"


Dit is een uitspraak van Hippokrates, die men "de vader van de geneeskunst" noemt.

Hij nam waar dat koorts een proces in gang zet naar volledige genezing. Inmiddels is bekend dat temperatuurverhoging het immuunsysteem stimuleert en dat kwaadaardige ontaarde cellen in verhoogde mate gevoelig zijn voor temperatuurverhogingen, niet meer verder kunnen groeien en vaak spontaan te gronde gaan of uiteenvallen. Hippokrates nam dus waar hoe koorts het regelsysteem in het lichaam stimuleert, dat er gifstoffen worden uitgescheiden, het zij via de huid, de nieren of de ontlasting, waarbij de gifstoffen onschadelijk worden en het lichaam kan genezen.

Ook tegenwoordig weet men dat mensen met kanker die hoge koorts krijgen (bijvoorbeeld door het krijgen van een infectieziekte), een betere prognose hebben dan mensen waarbij dit niet gebeurt. Men doet hier wel onderzoek naar en het wordt ook wel toegepast. Men noemt dit dan hyperthermie, waarbij de lichaamstemperatuur kunstmatig wordt verhoogd, waardoor tumorcellen worden beschadigd. Het spreekt voor zich dat zo'n behandeling onder begeleiding moet gebeuren omdat men de lichaamstemperatuur behoorlijk laat oplopen.

Veel goede en uitgebreide informatie vindt u op de onderstaande website die zowel in het Duits als Engels is:

Fieber (over koortstherapie in het Duits)
Fever (over koortstherapie in het Engels)