Ik wandel een heel eind langs de Thames en zie dat ze het, het Thames Path noemen
Alles wat ik onderweg tegenkom is dus het volgende. Dit is een oude electriciteitscentrale, die heel Londen vroeger van stroom voorzag.
Men wil het als monument bewaren, en er nog een doel aan geven.
terug   volgende    index

HOME