Op 3 april 2001 stond er het volgende berichtje in diverse kranten:

Epilepsie en Mozart

Muziek en vooral werk van Mozart kan volgens de Britse wetenschapper J. Jenkins een genezende werking hebben op epilepsie. Volgens de professor kan ook werk van andere musici het 'Mozart-effect' teweegbrengen. Jenkins, verbonden aan het Royal College of Physicians, is hoopvol over de resultaten van zijn muziektherapie. Ratten waarvoor sonate K448 van Mozart was gespeeld, vonden sneller hun weg in een doolhof dan soortgenoten die het zonder of met minimale muzikale voorbereiding moesten doen. Mensen met epilepsie die aan de proef meededen, konden makkelijker papier knippen en vouwen. Door korte stukjes van de sonate te laten horen, zou het aantal epilepsieaanvallen zijn verminderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat verscheidene delen van de hersenen worden gebruikt bij het luisteren naar muziek. De linker hersenhelft houdt zich bezig met ritme en toonhoogte, terwijl in de rechter hersenhelft melodie en klankkleur worden verwerkt.

Eerder is al aangetoond dat muziek van Mozart een beter ruimtelijk inzicht bij kinderen teweeg kan brengen. Kinderen die gedurende zes maanden simpele melodietjes van Mozart op een keybord leerden spelen, deden het beter op school dan hun leeftijdgenootjes die achter boeken en computer zaten. De beide hersenhelften worden actief bij het luisteren naar muziek. Professor Jenkins zegt dat het beluisteren van muziek beide hersenhelften oplaadt. Hij zegt dat het een positieve invloed heeft op de menselijke hersenwerking. Bij epilepsie zag hij een teruggang van de hersenaktiviteit. De professor benadrukt echter wel dat het onderzoek naar de therapeutische werking op epilepsie nog in een zeer vroeg stadium zit.

In 1993 werd al door de natuurkundigen Gordon Shaw en Frances Rauscher, een specialist op het gebied van cognitieve ontwikkeling vastgesteld dat het luisteren naar Mozarts pianosonate voor vier handen in D-dur (KV 448) een verbetering te zien gaf bij college-studenten in het ruimtelijk denken. Shaw en Rauscher, de auteurs van de eerste studie hebben een instituut opgericht, dat zich met het "Mozart-Effect" en de voordelen van een muzikale opvoeding bezighoudt. Dit instituut heet: Music Intelligence Neural Developement Institute, (M.I.N.D.)
Shaw heeft intussen een boek geschreven: Keeping Mozart in mind. Kopers van het boek krijgen dan gelijk nog de aan het instituut ontwikkelde software Spatial-Temporal-Animation-reasoning (STAR) erbij.

De muziek van de griekse New-Age musicus Yanni geeft hetzelfde effect als Mozart's muziek. Ook bij deze muziek zou het vermogen van ruimtelijk inzicht toenemen. Daaruit blijkt wel dat de waargenomen effecten niet direct aan Mozart liggen. Het onderzoek wil te weten komen of er een andere verklaring is.

Wetenschappers zijn toen gaan kijken naar bepaalde patronen in de muziek. Bij Mozart vond men inderdaad in hoge mate wat de wetenschappers in het Duits Langzeit-Periodizität noemen, dus patronen die zich in niet al te lange tussenpozen herhalen. Ook in de muziek van Bach vindt men de zogenaamde Langzeit Periodizität terug. Jenkins voert het Mozart-Effect ook terug op deze patronen. Echter volgens de grondbeginselen van de harmonieleer komt de Langzeit Periodizität in bijna alle formeel gebonden muziek voor. Het bijzondere van de sonate KV448 bestaat uit de lang aanhoudende periodiciteit, die golfvormen voortbrengt, die regelmatig, maar met grote afstanden terugkeren. Dit vindt men dus ook terug bij Bach en enkele moderne musici.

Iemand op een Duits forum vertelt het volgende over zijn gevoelsmatige ervaring met de muziek van Mozart:
Ongeveer vier jaar geleden ben ik geopereerd. Mijn vrouw gaf mij een CD-speler cadeau en daarbij een CD van Mozart (fluitconcert nr.1). Toen ik naar deze muziek geconcentreerd luisterde, bemerkte ik hoe de muziek door mijn lichaam stroomde en ieder orgaan in beweging bracht. Het was een uiterst aangenaam gevoel. Dezelfde proef met Rockmuziek mislukte. Deze muziek speelde zich alleen in mijn hoofd af.

Uiteindelijk lijkt alles heel erg logisch, alles in ons universum vibreert, inclusief wij zelf en zo hebben ook harmonische trillingen een gunstige invloed op ons hele gestel evenals dat een heleboel herrie ons geen goed doet. Elk orgaan heeft zelfs een trilling en is er iets uit zijn balans, dan zal ook dat een andere trilling voortbrengen, die men zou kunnen harmoniseren met een bepaalde toon. Denk aan het aanstrijken van een bepaalde toon op een snaar. Deze trilling zal de snaar ernaast ook in dezelfde trilling kunnen brengen. Het is de toon die de muziek maakt. Ook uw gedachten zijn vibraties en bedenk welke verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt ...

Even ter illustratie: voordat ik over dit onderwerp een klein stukje in de krant las, liet ik al aan Frank allerlei muziek horen omdat ik dacht dat het goed voor hem zou zijn. Het geval wil nu dat hij toen zelf op een gegeven moment zijn voorkeur gaf aan Mozart als zijn favoriete componist en eigenlijk ook voornamelijk Mozart wilde horen. Frank is altijd al een zeer gevoelsmatig mens geweest en het zal dan wel geen toeval geweest zijn dat hij er Mozart voor zichzelf tussenuit haalde.

Hieronder kunt kijken en luisteren naar de sonate van Mozart KV448.

/

Het volgende stukje las ik onlangs op internet:
Mozart houdt vissen stressvrij

3 januari 2006

ATHENE - De muziek van Mozart is niet alleen goed voor de gemoedstoestand van mensen, maar ook voor die van vissen. Dat stellen wetenschappers aan de universiteit van Athene na een onderzoek. De onderzoekers onder leiding van prof. Sofronis Papoutsoglou lieten muziek van Mozart klinken bij diverse soorten vissen.

"De vissen lieten door hun bewegingen duidelijk zien dat zij minder stress hadden. Zij hadden bovendien een goede eetlust en voortplantingsdrift", zei Papoutsoglou dinsdag op de Griekse tv-zender NET. Ook kregen de vissen volgens hem een veel helderder kleur.

Book Description, Keeping Mozart in Mind by Gordon Shaw.

"Keeping Mozart in Mind" presents the latest scientific findings on the effects of music on reasoning and learning, and the real story behind the "Mozart effect" research. Since the original findings were presented in 1993, the "Mozart effect" phenomenon has been widely discussed in both the scientific community and the general media. It is based on the principal observation that study participants improved their scores on spatial-temporal tests after listening to one of Mozart's piano sonatas. Spatial-temporal agility is an important guide to mathematical ability and aptitude. That original study has prompted further interest in research to explore the relationship between music, intelligence, and learning. Now the co-discoverer of the "Mozart effect," Dr. Gordon Shaw, shows how music can help us understand how the brain works and how music may enhance how we think, reason, and create. In this landmark book, he includes key information about his original research, plus the latest findings about the effect of music from his own research and that of other scientists around the world. Keeping Mozart in Mind is written in a style that makes this information accessible to not only researchers and clinicians, but also educators and parents. The book is enhanced by a CD-ROM containing two distinct parts: 1) Featuring Allegro con spirito from Sonata for Two Pianos in D major, K. 448, by Wolfgang Amadeus Mozart, performed by Murray Perahia and Radu Lupu, courtesy of Sony ClassicalTM, which was used in Shaw's original reseach study, and 2) a demonstration of S.T.A.R.TM (Spatial-Temporal Animation Reasoning), an interactive software program that was used in combination with piano lessons in a recent study to help teach difficult math concepts to young children.

Key Features
* Part I gives the essential ideas of Dr. Shaw's theme that music can enhance our ability to think and reason
* Part II contains the more technical aspects of how music enhances learning, made readable and accessible to everyone
* Part III contains all the details of the dramatic behavior experiments that were performed with humans involving music
* Part IV presents the results and proposed studies that are crucial to the detailed scientific understanding of what
is happening in the brain
* Part V presents the future of music as an influence upon higher brain function

HOME