Dit is de Stokstraat. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was het Stokstraatkwartier een verpauperde buurt. Er was wel een sterk saamhorigheidsgevoel, zoals in de Amsterdamse Jordaan. Maar winkelierskinderen uit de Wolfstraat mochten van hun ouders niet in de Stokstraat komen.
In de jaren vijftig werd het Stokstraatkwartier gesaneerd.
De bewoners van het Stokstraatgebied werden in speciaal voor hen gebouwde huisjes in de Ravelijnbuurt gehuisvest. Ze kregen daar praktische lessen in sociaal gedrag.
Tegenwoordig is de Stokstraat een deftige winkelstraat.
De thermen van Romeins Maastricht waren ook in deze buurt.

terug   volgende