colloïdaal zilver


Colloïdaal zilver wordt beschouwd als het meest krachtige antibioticum dat er is, omdat het meer dan 650 organismen kan doden in de categorie van bacteriën, virussen en schimmels. Colloïdaal zilver heeft dus een enorme reikwijdte. Men kan het zowel in- als uitwendig toepassen en ook voor dieren kan men het gebruiken. Voor zover bekend heeft het geen neveneffecten en het gaat goed samen met welke andere medicatie dan ook. Colloïdaal zilver is gemaakt van microscopisch kleine deeltjes zilver in een gedemineraliseerde oplossing van water. Men kan het gebruiken bij ziekten als: griep, sinusitis, streptococcen, staphylococcen, acné, eczeem, psoriasis, koorts, brandwonden, cystitis, allerlei infecties (ogen, oren, huid, etc.), dermatitis, diarree, dysenterie, herpesinfecties, longontsteking, angina, bronchitis, malaria, wratten, etc. etc. Omdat er over dit onderwerp al veel meer is geschreven op internet en ik hier verder geen nieuwe dingen aan kan toevoegen heb ik dit stukje daarom gezet in de rubriek tips. U kunt zich dus verder informeren door naar de internetcatalogus op mijn site te gaan en de rubriek colloïdaal zilver aan te klikken, alwaar u diverse links over dit onderwerp zult vinden.

Uiteraard zijn ervaringen in deze rubriek altijd welkom

http://www.colloidaalzilver.nl/pag5.html (ervaringen met colloidaal zilver).