Voulwames, een gehucht met 7 huizen en/of voormalige boerderijen, nabij Bunde (Maastricht). Het zuidlimburgse vuilwammes betekent veenachtig, moerassig en laag gelegen land. Ook geeft men er een andere betekenis aan, namelijk vuile wambuis. Ten tijde van Napoleon zouden de soldaten in de nabijgelegen Maas hun vuile was gewassen hebben in de rivier. Het houdt niet op, de derde betekenis is luiwammes, denk aan het duitse woord faul, wat lui betekent, maar ook rot en bedorven. Denk in dat geval weer aan de vuile wambuis.

terug   volgende    index